Slide background
Slide background
Slide background

غیبت دانشجو در جلسات درس

- حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است. - اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو غیر موجه باشد، نمره آن درس صفر می شود، و در صورت موجه بودن، آن درس حذف می گردد. در هر دو وضعیت (غیبت غیر مجاز موجه و غیر موجه در هر درس ) دانشجو مجاز به شرکت در امتحان پایان نیمسال درس مذکور نخواهد بود.

1398/09/20

اطلاعيه زمان و مكان امتحان ميان ترم درس انديشه اسلامي (1) ويژه برادران)

اطلاعيه زمان و مكان امتحان ميان ترم درس انديشه اسلامي (1) ويژه برادران)

1398/09/16

اطلاعیه زمان مراجعه به اداره کل آموزش برای دریافت مدرک تحصیلی و تکمیل پرونده

• دانشجویان (در شرف دانش آموختگی) برای دریافت مدرک تحصیلی و یا تکمیل کسری پرونده می توانند منحصراً در ساعات 10 تا 10:30و 13:30 تا 14 به واحد بایگانی اداره کل آموزش مراجعه کنند.

1398/09/03

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی (انتخاب واحد مرحله اول) (ویژه دانشجویان ورودی جدید)

زمان ثبت نام : 1398/09/02 الی 1398/09/05 نشانی ثبت نام: سامانه جامع آموزشی گلستان https://golestan.hormozgan.ac.ir منوی ثبت نام / عملیات ثبت نام مقدماتی / ثبت نام مقدماتی

1398/08/19

اطلاعیه مهم: درخواست افزایش سنوات مخصوص دانشجویان پسر مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند:

اطلاعیه مهم: درخواست افزایش سنوات مخصوص دانشجویان پسر مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند:

1398/07/28